Dominika Bettman, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Siemens Polska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini rady nadzorczej Eurobanku. (więcej…)

Wiesława Czarnecka – Stańczak, dyrektor ds. Zarządzania Personelem w Siemens Sp. z o.o. od 1998 roku. Inicjatorka wolontariatu pracowniczego w Siemensie w 2010 roku. (więcej…)

Wiesława Czarnecka - Stańczak

Zuzanna Laskowska – Wilk, kierownik projektów komunikacyjnych w Dziale Komunikacji Korporacyjnej i Marketingowej Siemens Sp. z o.o. (więcej…)

Prof. Aldona Glińska-Neweś, szefowa Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju UMK w Toruniu. (więcej…)

Izabela Dyakowska, prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego. Autorka Bloga o wolontariacie pracowniczym & CSR. Ekspertka wolontariatu pracowniczego & CSR.
(więcej…)


 

Zainspiruj innych!