Konferencja KAPITALNI SPOŁECZNIE to początek pierwszych tego typu działań w Polsce.

W III kwartale 2019 roku planujemy wydać Raport o tym samym tytule i wykazać w nim wyniki naszych dyskusji i doświadczeń, obecnie prowadzonych badań, a w tym zdefiniować:

  • rekomendacje w zakresie rozwijania kapitału społecznego organizacji z udziałem wolontariatu pracowniczego w służbie zrównoważonego rozwoju,
  • kluczowe obszary wpływu wolontariatu pracowniczego organizacji przyszłości na nas i na nasze otoczenie.

Jesteśmy otwarci na zaprezentowanie również Państwa ciekawych inicjatyw wolontariatu pracowniczego w tej publikacji.

Zapraszamy do dyskusji i współpracy!


 

Zainspiruj innych!