Zuzanna Laskowska – Wilk, kierownik projektów komunikacyjnych w Dziale Komunikacji Korporacyjnej i Marketingowej Siemens Sp. z o.o. Wieloletnia animatorka wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych, specjalistka w zakresie komunikacji wewnętrznej organizacji. Liderka programu wolontariatu pracowniczego z wieloletnim doświadczeniem w projektach wolontariackich dotowanych przez Siemensa, praktykująca metodę Design Thinking w kreatywnym poszukiwaniu rozwiązań problemów społecznych w lokalnej perspektywie.