KONFERENCJA!

Konferencja KAPITALNI SPOŁECZNIE - wolontariat pracowniczy źródłem kapitału społecznego organizacji przyszłości, która wygrywa! 3 grudnia 2018 roku, ul. Żupnicza 11 w Warszawie